SPELARUTBILDNING

Laget tränas utifrån sin nivå i perception och orienteringsförmåga. Detta görs praktiskt och spelarna får sedan kolla på sina klipp i teorin direkt efter träningen för feedback....

Vi genomför ett praktiskt pass på fotbollsplan där övningarna är framtagna för att stimulera orientering och sedan har vi ett teoripass där spelarna får se och ännu viktigare få möjlighet att diskutera olika sekvenser utifrån ett ”egetperspektiv” (PointOfView, POV). 

Genom att vissa spelare bär kamera på huvudet så kan vi börja studera huvudvridningar och koppla dessa till positioneringen samt beslutstagandet över hela planen. Möjligheterna är obegränsade och denna träningsmetod öppnar upp helt nya dörrar vad gäller spelarnas medvetenhet kring orientering på fotbollsplanen kopplat till spelförståelse. Oavsett nuvarande nivå och ambition så är perceptionsträning något för alla och ger stimulans för vidare utbildning av spelare och ledare.  

Utbildningen av spelare i perception sker utifrån fyra olika stadier: 

  1. ​Medvetengörande
  2. Positionering 
  3. Prioritering i ögonscanning 
  4. Spelidé 

Vi jobbar med 2-4 träningar/stadie innan vi går vidare till nästa nivå där vi går från en mer generell perceptionsträning till en specifik träning utifrån lagets spelidé. 

Andra utbildningar

Ledarutbildning

Vi diskuterar perception och beslutstagande teoretiskt och testar övningar praktiskt med ledarna eller med övningstrupp. Vi pratar om hur vi kan skapa lämpliga övningar.

Föreningsutveckling

Här kopplar vi perceptionsträning till föreningens utbildningsplan och arbetssätt. Hur ska detta integreras i vardagen för att få fram spelare med god spelförståelse?