Ledarutbildning

Vi diskuterar perception och beslutstagande teoretiskt och testar övningar praktiskt med ledarna eller med övningstrupp. Vi pratar om hur vi kan skapa lämpliga övningar....

En spännande utbildning i både praktik och teori i hur vi kan introducera perception i våra fotbollsövningar.
Vi kommer även att titta på perception i mer matchlika situationer. Utbildningen sker med övningstrupp från föreningen (eller med deltagarna som övningstrupp). 
Vissa spelare kommer under praktikpassen bära en kamera på huvudet. Under teoripassen kan vi då diskuterar olika sekvenser utifrån ett ”egetperspektiv” (Point Of View, POV). Kursen riktar sig till alla ledare med exempel på hur vi bygger övningar för de allra minsta till seniorspelare.

Två praktikpass under dagen: 

  • Träningspass 1 innehåller övningar för hur man kan introducera perception i övningar.
  • Träningspass 2 utgår från funktionellt mer matchlika övningar 

Samt...
 
Tre teoripass under dagen förutom introduktion och avslut: 
  • Videofeedback i POV (Point Of View) och mer om hur vi kan göra spelare medvetna kring perception 
  • Hur kan vi ta hjälp av spelarna för att bygga upp en förståelse för spelet med hjälp av videoanalys i POV
  • Konstruera övningar som lämpar för perceptionsträning 


Andra utbildningar

Spelarutbildning

Laget tränas utifrån sin nivå i perception och orienteringsförmåga. Detta görs praktiskt och spelarna får sedan kolla på sina klipp i teorin direkt efter träningen för feedback.

Föreningsutveckling

Här kopplar vi perceptionsträning till föreningens utbildningsplan och arbetssätt. Hur ska detta integreras i vardagen för att få fram spelare med god spelförståelse?