Utbildningar
Spelarutbildning
 

Laget tränas utifrån sin nivå i perception och orienteringsförmåga. Detta görs praktiskt och spelarna får sedan kolla på sina klipp i teorin direkt efter träningen för feedback.
Ledarutbildning

Vi diskuterar perception och beslutstagande teoretiskt och testar övningar praktiskt med ledarna eller med övningstrupp. Vi pratar om hur vi kan skapa lämpliga övningar. 

Föreningsutveckling

Här kopplar vi perceptionsträning till föreningens utbildningsplan och arbetssätt. Hur ska detta integreras i vardagen för att få fram spelare med god spelförståelse?